Seznam článků


SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A ZAKÁZANÝCH METOD

Součástí Kodexu je seznam zakázaných látek a zakázaných metod, který oproti dosavadní praxi bude výčtem všech látek, které jsou ve sportu zakázány.

1. Utřídění zakázaných látek a metod v seznamu

V seznamu jsou v I.oddíle látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž) a v II.oddíle látky a metody zakázané při soutěži. Na základě doporučení mezinárodní sportovní federace může být seznam rozšířen ze strany WADA pro určité sporty.

2. Kritéria pro zařazování látek a metod do seznamu

a) Látka nebo metoda bude zařazena do seznamu pokud splňuje kterákoliv dvě z následujících třech kritérií:

* Lékařský nebo jiný vědecký důkaz, že látka nebo metoda má potenciál zvýšit sportovní výkon,
* lékařský nebo jiný vědecký důkaz, že látka nebo metoda představuje potenciální riziko pro zdraví sportovce,
* důkaz o tom, že použití látky nebo metody poškozuje ducha sportu.

b) Látka nebo metoda může být rovněž zařazena pokud existuje důkaz, že může maskovat jiné zakázané látky nebo metody.

Vlastní seznam zakázaných látek a metod bude uveden v platnost 1.ledna každého roku v písemné podobě a zveřejněn na www.antidoping.cz.