Seznam článků


DOKAZOVÁNÍ DOPINGU

1. Důkazní břemeno

V zásadě důkazní břemeno nese vždy ten subjekt, který buď podává obvinění z porušení dopingových pravidel nebo ten, který je obviněn pokud obvinění nepřijímá nebo se dožaduje zmírnění možného dopadu tohoto obvinění. Antidopingová organizace např.musí prokázat, že k porušení antidopingového pravidla došlo a to v síle větší, než je pouhá pravděpodobnost, že k porušení došlo. Rovněž tak sportovec nebo jiná obviněná osoba musí vyvrátit domněnku prokázáním faktů nebo okolností a to na úrovni vyšší než je pouhá pravděpodobnost.

2. Metody shromažďování faktů

Fakta vztahující se k porušení antidopingového pravidla mohou být zjišťována jakýmkoliv spolehlivým způsobem včetně doznání. Např.laboratoři, která zjistí pozitivitu vzorku slouží jako důkaz získaná akreditace, pokud obviněný neprokáže, že došlo k odchylce od daných postupů. Pokud tak učiní, musí antidopingová organizace dokázat např. že odchylka neovlivnila výsledek testu.