Seznam článků


POSTIHY PRO JEDNOTLIVCE

1. Zákaz činnosti z důvodu použití zakázané látky nebo metody

  • Doba zákazu činnosti při prvním porušení pravidel je dva roky
  • Doba zákazu činnosti při druhém porušení pravidel je doživotní

2. Při použití zakázané látky vyjmenované v Seznamu jako specifické povzbuzující látky (jsou všeobecně dostupné v léčebných přípravcích a lze je snadno náhodně užít) a jestliže sportovec věrohodně prokáže, že nezamýšlel zvýšit si tím sportovní výkon bude:

  • Doba zákazu činnosti při prvním porušení pravidel varování až jeden rok
  • Doba zákazu činnosti při druhém porušení pravidel dva roky
  • Doba zákazu činnosti při třetím porušení pravidel doživotní.

3. Při porušení jiných antidopingových pravidel je doba zákazu činnosti následující:

a) Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku nebo podvádění
Doba zákazu činnosti při prvním porušení pravidel je dva roky
Doba zákazu činnosti při druhém porušení pravidel je doživotní

b) Nelegální nakládání nebo podávání zakázaných látek nebo metod:
Doba zákazu činnosti bude minimálně čtyři roky max.doživotní

c) Porušení povinnosti oznamovat místo pobytu
Doba zákazu činnosti bude minimálně tři měsíce max.dva roky.

4. Zrušení nebo zkrácení doby zákazu činnosti

a) Nezavinění nebo nezanedbání (k použití zakázané látky nebo metody došlo prokazatelně cizí vinou bez vědomí sportovce)

b) Nevýznamné zavinění nebo nevýznamná nedbalost (k použití  zakázané látky nebo metody došlo z nedbalosti nebo částečným zaviněním zcela neúmyslně) bude
Doba zákazu činnosti bude zkrácena ne však méně než na polovinu
Doba zákazu činnosti v případě doživotí na dobu kratší osmi let

Sportovec musí vždy věrohodně doložit jak se zakázaná látka do jeho těla dostala, vždy však na vlastním příkladě, nikoliv doložené z výsledků vědeckých studií.