Seznam článků


PROŠETŘOVÁNÍ DOPINGOVÉHO PŘÍPADU

1. Právo na spravedlivé slyšení (prošetření)

Každá Antidopingová organizace musí poskytnout slyšení každé osobě, které bylo sděleno obvinění z porušení antidopingového pravidla. Toto slyšení rozhodne, zda došlo k porušení antidopingového pravidla a jaké mohou být přijaty argumenty pro zmírnění obvinění a jeho důsledky pro vynesení postihu.

2. Anulování výsledků ze soutěže

Jakákoliv porušení antidopingového pravidla vede automaticky k anulování výsledku dosaženého v soutěži včetně odebrání medailí, bodů a cen ať již sportovec situaci zavinil či nikoliv.