Seznam článků


POUŽITÍ ZAKÁZANÉ LÁTKY Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

1. Žádosti o výjimky

Kodex povoluje sportovcům a jejich lékařům žádat o terapeutickou výjimku tj.povolení k užití látek nebo metod, které jsou jinak zakázané, z důvodu léčení a to jak pro sportovce zdravé tak pro zdravotně postižené, pokud jejich zdravotní stav toto použití prokazatelně vyžaduje.

2. Kritéria pro udělení výjimky

Výjimka bude udělena v případech, kdy by se zdraví sportovce výrazně zhoršilo, pokud by mu měla být zakázaná látka odmítnuta v průběhu léčby nebo chronické zdravotní okolnosti.
Terapeutické použití látky by nemělo způsobit žádné zvýšení výkonu než které může být předvídáno při původním zdravotním stavu sportovce.
Použití zakázané látky i k minimálnímu zvýšení úrovně endogenního hormonu není považováno za terapeuticky opodstatněné.
Povolení zakázané látky bude opodstatněné pokud neexistuje žádná přijatelná terapeutická alternativa.

3. Udělování výjimky

Výjimka z terapeutických důvodů může být udělena na základě žádosti, která musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve Standardu pro terapeutické výjimky. Výjimku povoluje komise ustavená národní antidopingovou organizací (ADV ČR) na základě posouzení a přezkoumání zdravotního stavu sportovce žádajícího o výjimku. Veškeré zdravotní informace sloužící k udělení výjimky jsou důvěrné.