Nejvyšší orgán – Valná hromada ČSSB
Výkonný orgán
– Výkonný výbor ČSSB
Statutární orgán
- předseda Českého svazu skibobistů
Poradní orgány výkonného výboru
- odborné komise

 

Výkonný výbor ČSSB:
Předseda: Ing. Mgr. Petr Tojnar
Místopředseda: Vlastimil Maťátko
Výkonný výbor: Klokočník Ladislav, Mgr. Pavel Hlaváč, Jan Pásler, Zuzana Komůrková, Suchý Jaroslav ml.
Sekretář: Mgr. Ing. Hana Tojnarová

Trenérsko - metodická komise:
Předseda: Vlastimil Maťátko
Členové: Jaroslav Suchý, Karel Baláček, Mgr. Pavel Hlaváč, Ing. Mgr .Petr Tojnar, ing. Martin Tribula, L.Klokočník, J.Pásler

Komise rozhodčích:
Předseda: Eliška Vránová
Členové: Dana Žáková, M. Kovanda, J. Suchý ml.

Realizační tým:
Předseda: Vlastimil Maťátko
Členové: Mgr. Pavel Hlaváč, Ing. Mgr. Petr Tojnar

Kontrolní komise:
Předseda: Tomáš Maťátko
Členové: Mgr. Ing. Hana Tojnarová, Hana Řádková

 

Osoba odpovědná za oblast prevence negativních jevů ve sportu, řešení bezpečného prostředí a ochrany dětí a pověřená k prevenci ovlivňování sportovních výsledků - Mgr. Pavel Hlaváč

Český svaz skibobistů koordinuje činnost jednotlivých skibobových oddílů, kteří jsou samostatnými spolky nebo členskými oddíly Tělovýchovných jednot nebo Sokola v České republice.

Popis organizování systémových soutěží: Český svaz skibobistů, z.s. organizačně zastřešuje jednotlivé oddíly skibobistů. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně.
Domácí soutěže (Český pohár a mistrovství republiky) pořádá Český svaz skibobistů, který vždy pověří technickým provedením některý z členských oddílů. Mistrovství světa a světové poháry konané v ČR pořádá vždy Český svaz skibobistů na základě pověření od Mezinárodní skibobové federace – FISB.