2D A 3D ANALÝZA OTEVŘENÉHO OBLOUKU PŘI JÍZDĚ NA SKIBOBU
K. Jelen1, S. Jandová2, M. Příbramský1

1 Katedra anatomie a biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha
2 Fakulta pedagogická, Technická univerzita Liberec
Klíčová slova: kinematika, dynamika, 2D a 3D analýza, optimalizace pohybu

V této studii byly stanoveny jednotlivé fáze pohybového řešení průjezdu obloukem, nelezeny základní vztahy mezi trváním jednotlivých fází průjezdu obloukem a výsledným časem v cíli. Procentuální zastoupení fází oblouku, kdy skibob mění směrový úhel proti fázím, kdy směrový úhel nemění je cca 72 : 28. Při optimalizaci průjezdu oblouku je důležité, aby závodník co nejdelší dobu průjezdu aktivně kontroloval otáčení skibobu. S výkonností závodníků významně stoupá i vliv doby, kdy skibob zatáčí oproti době, kdy skibob nezatáčí. U sledovaných závodníků z poměru 74 : 26 až na 80 : 20. Rychlost skibobu se pohybovala ve sledované části oblouku do 14 ms-1. Individuální poloměry projížděného otevřeného oblouku jsou mezi 14 - 22 m v okamžiku největšího náklonu soustavy skibobista-skibob 23 - 44 deg. Tlakové síly na sněhovou podložku se pohybují do hodnot 1100 N a zrychlení, způsobující přetížení jezdce do hodnot 1,98 ms-2. Dynamika změn charakterizuje více individuální provedení průjezdu oblouku a lze např. doporučit, aby závodníci zkracovali fázi přechodu mezi dvěma oblouky. Mohou pak lépe využít reakční síly pro změnu zatížení a náklonu skibobu. Tím současně prodlouží dobu kontrolovaného vedení oblouku, zvětší plynulost jízdy z hlediska nutného nevýhodného zkracování oblouku při průjezdu kolem tyče. Tím snižují energetické ztráty, snižují velikost brzdných sil a tím zkracují výsledný čas v cíli. Přetížení při průjezdu obloukem je krátkodobě na hodnotě 2G a u zavřených oblouků lze předpokládat i hodnoty vyšší. Tato studie byla vypracována proto, že Český reprezentační tým mužů i žen vykazuje kvalitní výkony na světových soutěžích a pro zvyšování výkonnosti je třeba znát biomechanické zákonitosti pohybové činnosti závodníka. Je nutné znát nejen systematické dělení fází pohybu, ale i hlubší dynamické zákonitosti tak, aby bylo možné podávat vhodná doporučení trenérům a závodníkům pro např. změnu v provedení pohybového řešení dané fáze průjezdu obloukem. Dále je třeba poznat kinematiku a dynamiku proto, aby bylo možné některé parametry pohybu matematicko-fyzikálně modelovat a zvýšit tak dostupnost dat, které se buď obtížně získávají, a nebo jsou za současných technických podmínek neměřitelná. Již tato studie ukázala užitečnost získaných dat a stala se vstupní studií pro další analýzy jízdy na skibobu v oblasti vrcholových jezdců.

--------------------------------------------------------------------------------
PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Katedra biomechaniky a anatomie
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
J. Martího 31
162 52 Praha 6 - Vokovice
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

převzato ze stránek Univerzity Palackého v Olomouci