Seznam článků


ODVOLÁNÍ PROTI POSTIHU

1. Proti obvinění z porušení antidopingového pravidla je možné se odvolat až po rozhodnutí o udělení postihu a to:

a) osoba obviněná z porušení antidopingového pravidla
b) druhá strana ve sporu
c) příslušná národní a mezinárodní sportovní federace nebo organizace

2. Odvolání osob nebo institucí

a) mezinárodní úrovně (pokud jde o mezinárodní soutěž nebo mezinárodní instituci) je možné se odvolat výhradně k Arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne (CAS).
b) národní úrovně (jak jsou definovány národními organizacemi) je možné se odvolat podle pravidel národní antidopingové organizace a podle uděleného práva odvolání také k CAS.