Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na setkání k problematice dopingu, které pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR ve čtvrtek 28. dubna 2016. Zahájení 10:00 hod; zasedací místnost H 119, 1. patro hlavní budovy FTVS José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín.

Problematika dopingu patří k často diskutovaným tématům jak v laické, tak odborné veřejnosti. Je předmětem zájmu medií, zejména v situacích, kdy jsou prezentovány dopingové aféry známých sportovců. Tím se problematika zneužívání podpůrných prostředků ke stimulaci výkonu stane na určitý čas předmětem diskuzí odborníků i veřejnosti zajímající se o sportovní dění.  Užívání dopingových prostředků tak dostává podobu závažného společenského jevu a je zřejmé, že ho není možné ztotožňovat pouze s procesem dopingových kontrol a následného vyvozování důsledků z výsledků těchto kontrol. Jak historie dokládá, je to jev provázející sportovní dění již od dob prvních starověkých olympiád. Souvisí se snahami po absolutizaci výkonu jako nejdůležitějšího kritéria sportovní aktivity a v současné době, kdy dochází k intenzivní komercionalizaci sportu, i předmětem ekonomického ocenění. Z toho plyne i snaha dosáhnout vrcholného výkonu a následného ocenění často za každou cenu. Závažnost jevu je ještě prohlubována skutečností, že užívání podpůrných látek se dostává i mimo oblast vrcholového sportu, do prostředí sportu rekreačního a tím do značné míry mimo jakoukoli kontrolu. V rekreačním sportu pak může zasáhnout mnohem širší okruh potencionálních uživatelů, včetně mládežnické populace. I proto se tento jev stal předmětem zájmu vědecké obce a to jak z oblasti věd biomedicínských, tak v poslední době i věd společenských. Právě na společenskovědní aspekty dopingu se zaměřuje tato konference. Téma je zvláště závažné u mladé populace, a proto konference usiluje otevřít prostor pro prezentaci aktuálních poznatků a diskuzi o daném tématu. Věříme, že konferenční příspěvky odborníků působících jak v akademické sféře, ale také těch, kteří s danou populací pracují v oblasti výkonnostního, vrcholového i rekreačního sportu, ve sportovních organizacích i ve školách, napomohou k analýze i řešení tohoto závažného společenského jevu.

Těšíme se na Vaši účast a aktivní příspěvky!
Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. předseda organizačního výboru   

Přihlášku, či případné dotazy, zašlete, prosím, na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Z konference bude vydán recenzovaný sborník. Konečný program Vám bude zaslán 14 dní před konferencí. Účast je bez konferenčního poplatku, v průběhu konference bude poskytnuto občerstvení. Předpokládané ukončení v 17:00 hod. Informace též na http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1683.html